บ่อยครั้งมีการใช้หุ่นยนต์แขนกล หรือหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (Cobot) ในบริษัทต่าง ๆ

ก่อนการใช้โคบอท พนักงานหลายคนกังวลว่าโคบอทจะทำให้พวกเขาไม่มีงานทำ หากคุณพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้น ระบบอัตโนมัติของโคบอทจะเพิ่มคุณค่าให้กับงานของมนุษย์ ในบางสถานการณ์ยังสร้างงานใหม่ได้อีกด้วย

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางประเทศ จำนวนหุ่นยนต์ประมาณ 160 ตัวต่อพนักงาน 10,000 คนนั้นสูงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับบางประเทศ

เนื่องจากการพัฒนานี้ หลายคนจึงกลัวว่างานของพวกเขาจะตกอยู่ในอันตราย และความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียงาน แต่ความกังวลนั้น จะเป็นจริงหรือ?

 

งานที่ได้รับการปรับปรุงโดยโคบอท

การสำรวจโดย Institut für Arbeitsmarkt – und Berufsforschung (IAB) สรุปว่า งานไม่จำเป็นต้องสูญหายไปจากการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน

ผู้เขียนเน้นย้ำว่าโฟกัสกำลังเปลี่ยนไป เมื่อระดับของระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น งานที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำและงานที่ซ้ำซากจำเจจะลดลง ในขณะที่งานใหม่ที่เป็นงานที่มีความต้องการมากขึ้นจะถูกสร้างขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอธิบายต่อไปว่าการพัฒนาเหล่านี้มีอยู่เสมอ ตั้งแต่ปี 1970 ระดับของระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่งานที่กำจัดไปแล้วได้สร้างงานใหม่ที่อื่น

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์กำลังเปลี่ยนแปลงงานและสร้างงานใหม่ มากกว่าการทำให้คนตกงาน

 

นอกจากนี้ยัง เรื่องดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขตลาดแรงงานจากสหรัฐอเมริกาโดยสถาบัน International Federation of Robotics (IFR) ว่า จำนวนหน่วยหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น 65% เป็น 2.4 ล้านระหว่างปี 2013 ถึง 2018

ในขณะที่จำนวนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น 22% เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคส่วนที่มีระบบอัตโนมัติมากที่สุด

การพัฒนานี้จึงมีความโดดเด่นมากขึ้น หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยการช่วยเหลือพวกเขา

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โคบอทรับช่วงต่องานในบางประเภท และพวกเขาช่วยส่งเสริมการทำงานของมนุษย์ ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ แรงงานมนุษย์จึงถูกมอบหมายให้ทำงานอื่นที่น่าสนใจและมีมูลค่าสูงขึ้น

 

 

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยหุ่นยนต์

งานใหม่ยังถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มการผลิตในบริษัทที่ดำเนินการผลิต หรือบางส่วนของงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ

ด้วยหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน คุณสามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลิตได้มากขึ้นในระยะเวลาเท่ากัน หุ่นยนต์แขนกลสามารถทำงานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และด้วยวิธีนี้จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่

อีกประเด็นหนึ่งคือการประหยัดที่สามารถทำได้โดยการปรับกระบวนการให้เหมาะสม เนื่องจากโคบอททำงานได้อย่างแม่นยำมาก อัตราการคัดแยกจึงลดลง จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปในตัว

ด้วยการผสมผสานประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตเข้าด้วยกัน บริษัทต่าง ๆ ยังคงสามารถแข่งขันได้และมีศักยภาพในการเติบโตสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมต้องยืนหยัดในตลาดอย่างแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งรายใหญ่

ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้ ด้วยความสามารถในการทำกำไรที่สูงและการใช้งานง่าย โคบอทจึงมีราคาที่ไม่แพงแม้แต่สำหรับธุรกิจ SMEs

 

มหาวิทยาลัยของ Bayreuth และ Aarhus แสดงให้เห็นถึงประโยชน์เหล่านี้ในการศึกษาระยะยาว ระหว่างปี 1990 ถึง 2016

ทีมศึกษาได้สัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตของสเปนกว่า 1,900 แห่งทุกปีในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ต้นทุนและกระบวนการผลิต ราคา และการจ้างงาน ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทที่ผลักดันให้มีการผลิตแบบอัตโนมัติได้ว่าจ้างพนักงานมากขึ้น เพิ่มปริมาณงาน และลดต้นทุนแรงงาน ในขณะที่ยังคงค่าจ้างเฉลี่ยเท่าเดิม

ถ้าบริษัทต่าง ๆ ไม่ใช้หุ่นยนต์ สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะตรงกันข้าม นักวิจัยระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเสียเปรียบในการแข่งขันเนื่องจากการขาดระบบอัตโนมัติ

แต่ไม่ใช่แค่บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทอื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากผลผลิตที่สูงขึ้นจะเพิ่มความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทเหล่านี้ คุณจึงสามารถสร้างงานใหม่ได้ในระยะยาว

 

หุ่นยนต์ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

Cobot ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เติบโตขึ้นโดยจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเป็นปัญหาในบางประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรม วิชาชีพด้านเทคนิค และเภสัชกรรม การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะยังคงมีอยู่ในระดับสูง

หลาย ๆ บริษัทมองว่าการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องหาวิธีแก้ไข

โคบอทสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมได้ หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานช่วยในการติดตั้งและประกอบไฟฟ้า การแปรรูปพลาสติก การตัด วิศวกรรมเครื่องกล และการเชื่อม หุ่นยนต์แขนกลเข้าควบคุมงานที่ทำด้วยตนเองจำนวนมากที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการจ่าย กระบวนการประกอบ การเชื่อม เป็นต้น

หากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในบริษัทสามารถรับมือกับโคบอทได้ คุณก็จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวและสามารถเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ งานที่มีอยู่จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและสร้างผลผลิตได้มากมาย

 

หุ่นยนต์นำการผลิตกลับคืนสู่พื้นดิน

ด้วยผลกระทบของ COVID-19 และข้อพิพาททางการค้าของรัฐบาลที่มีต่อซัพพลายเชน เห็นได้ชัดว่าบริษัทจำนวนมากสามารถทำกำไรได้มากกว่าที่จะนำห่วงโซ่กลับคืนสู่ประเทศ มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าความเชื่อมโยงระหว่างประเทศของห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน ในหลายกรณี เส้นทางถูกกีดขวาง การขนส่งหยุดชะงัก และไม่สามารถส่งสินค้าถึงปลายทางได้ ความไม่แน่นอนเหล่านี้สามารถลดลงได้หากขั้นตอนการผลิตแบบต้นน้ำถูกนำกลับคืนสู่ประเทศ

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ พวกเขาทำให้การผลิตในประเทศที่มีค่าแรงสูงมีกำไร ไม่สำคัญว่าโคบอทจะทดสอบการเชื่อมต่อปลั๊กหรือประกอบส่วนประกอบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ผลิตจะมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม โคบอทช่วยให้บริษัทของคุณย่อซัพพลายเชนและทำให้การผลิตของคุณปลอดภัย และตำแหน่งงานเพิ่มเติมจะถูกสร้างขึ้นในตลาดภายในประเทศ

คุณสามารถทำให้กระบวนการผลิตของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานจาก Universal Robots ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์จับยึด หรือเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ภายในเวลาอันสั้น โคบอทสามารถทำงานใหม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัส บางบริษัทจึงสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันที จากนั้นพวกเขาก็สามารถผลิตหน้ากากหรือเครื่องช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็วแทนการประกอบเครื่องจักร ด้วยหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน บริษัทต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการใหม่ ๆ และตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

 

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...

บรรณาธิการแห่ง MagCarZine เว็บไซต์อัปเดตข่าววงการยานยนต์ บทความดีๆ ตั้งแต่เรื่องน่าสนใจในอดีต ไปจนถึงเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคต!!