หากคุณผู้อ่านลองสังเกตดีๆ เคยสังเกตไหมครับ ไม่ว่าเราจะได้รับใบขับขี่วันไหนก็ตาม วันหมดอายุใบขับขี่นั้นมักจะตรงกับวันเกิดของเรา!? (ของหลายๆ คนจะเป็นแบบนั้น แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะ ลองหยิบมาเช็คกันดูสิ)

และนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ในช่วงใกล้ๆ วันเกิดทุกปี เราจำเป็นจะต้องหยิบใบขับขี่มาเช็กดูว่าหมดอายุหรือยัง??

ซึ่งไม่ว่าคุณผู้อ่านจะถือใบขับขี่แบบชั่วคราว หรือแบบ 5 ปี เมื่อครบกำหนดก็จะต้องเข้าไปต่ออายุใบขับขี่ไม่ให้ขาดเช่นกัน

 

 

สำหรับการขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี) จะมีขั้นตอนการดำเนินการ และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

ก่อนอื่น ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่แบบ 5 ปี

1. ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

-มีความรู้ความสามารถในการขับรถ

-มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

-ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

-ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

-ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

-ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

-ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว)

4. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ

(ใครอยากจองคิวออนไลน์อ่าน แนะนำเทคนิค “จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์” ทำง่ายๆ ไม่ต้องแหกขี้ตาไปเอาคิวตั้งแต่เช้า)

 

workpointtv

 

หลักฐานประกอบคำขอ มีอะไรบ้าง!?

1. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

3. ใบรับรองแพทย์ตามกำหนดของกรมขนส่ง ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เหมือนกับตอนสอบใบขับขี่ครั้งแรก

3. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน​ 15.30​น.)​ / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

 

*****ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน

หมดอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

 

pptvhd36

 

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี) มีขั้นตอนการดำเนินการ และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว

2. ผู้ขอต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

3. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ

(ใครอยากจองคิวออนไลน์อ่าน แนะนำเทคนิค “จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์” ทำง่ายๆ ไม่ต้องแหกขี้ตาไปเอาคิวตั้งแต่เช้า)

 

หลักฐานประกอบคำขอ

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

เหมือนกับการเปลี่ยนใบขับขี่ชนิดชั่วคราวเป็นชนิด 5 ปี (แต่จะมีการอบรม 1 ชั่วโมงเพิ่มเข้ามา)

 

*****กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และต้องเตรียมใบรับรองแพทย์มาด้วย

 

จะเห็นได้ว่าการต่ออายุแบบ 5 ปี เป็น 5 ปีใบใหม่นั้น จะมีเอกสารที่น้อยกว่าการเปลี่ยนจากแบบชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การต่ออายุใบขับขี่ทั้ง 2 แบบ ควรตรวจสอบและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่ต้องไปกลับหลายรอบ ให้เสียทั้งเวลาและเสียความรู้สึกนะครับ!!

 

ที่มา dlt

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...

นักเขียนแห่ง MagCarZine เว็บไซต์นำเสนอข่าวสารและบทความด้านยานยนต์ จากคนรักรถ ส่งถึงคนรักรถ และทำให้คุณได้รู้ข้อมูลจริงก่อนใคร!!