เราทุกคนรู้ดีกว่าใบขับขี่ เป็นสิ่งที่ต้องพกพาไว้ตลอดเวลาเมื่อใช้รถใช้ถนน แต่บางครั้งก็มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เราไม่ได้พกมันกับตัว หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการ “ลืม” ซะอย่างนั้น

หากคุณไม่ได้พกใบขับขี่ตัวจริงเอาไว้ และถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ แน่นอนว่าไม่รอดการถูกเขียนใบสั่งและจ่ายค่าปรับอย่างแน่อน

แต่อัปเดตข้อมูลใหม่กันได้เลยนะครับ เพราะใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นั้น ได้มีการอนุญาตให้แสดงใบขับขี่ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว

 

 

ล่าสุด พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า

“ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

 

นั่นหมายความว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาภาพถ่าย แทนใบขับขี่ตัวจริงในการแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้นั่นเอง

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 120 วัน หรือก็คือตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นใบนั่นเอง

 

 

โหลดแอปใบขับขี่ออนไลน์ได้จากไหน!?

สำหรับแอปใบขับขี่ออนไลน์จากทางกรมการขนส่งทางบก สามารถเข้าไปโหลดได้ด้านล่างนี้เลยครับ

โหลดใบขับขี่ออนไลน์ใน Google Play Store สำหรับ Android

โหลดใบขับขี่ออนไลน์ใน App Store สำหรับ iOS

 

ที่มา: ratchakitcha.soc.go.th

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...