ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ การให้บริการสถานีชาร์จ (EV Charging Station) ก็เพิ่มตามด้วยเช่นกัน

ล่าสุด เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในอนาคต ทาง ปตท. ได้ประกาศจับมือ โออาร์ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ในสถานีบริการ NGV ภายในปีนี้

 

 

ปตน. จับมือ โออาร์ พัฒนาธุรกิจสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ย้อนกลับไปในวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์

โดยเป็นความร่วมมือพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Charging Station ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)

โดยมีบุคคลสำคัญของทั้งสององค์กร เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ได้แก่

– คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์

– คุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.

– คุณณรงค์ไชย ปัญญไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท.

– คุณบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์ 

 

 

ความร่วมมือสำคัญ สู่การให้บริการ EV Charging Station

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาธุรกิจการให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (Public EV Charging Station) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และร่วมกันกำหนดแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการ EV Charging Station ในสถานีบริการ NGV

 

แผนงานขยายธุรกิจ ในอนาคต

ปตท. และ โออาร์จะใช้สถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 เป็นสถานีต้นแบบ โดยเตรียมเปิดให้บริการภายในปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มรถสาธารณะและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จตุจักร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก

จากนั้นจะขยายการให้บริการเพิ่มเป็น 10 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และจะเพิ่มเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

 

 

ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และ โออาร์ ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการและประชาชน อีกทั้งยังร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

 

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...

นักเขียนแห่ง MagCarZine เว็บไซต์นำเสนอข่าวสารและบทความด้านยานยนต์ จากคนรักรถ ส่งถึงคนรักรถ และทำให้คุณได้รู้ข้อมูลจริงก่อนใคร!!