อีกไม่นาน ไทยก็จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว ทำให้ผู้ใช้รถอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศอันเลวร้าย หรือการขับรถลุยในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ส่งผลให้ช่วงล่างของคุณต้องรับการกระแทกหนักๆ

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม นั่นอาจจะทำให้สิ่งสำคัญของรถอย่าง “ป้ายทะเบียน” หลุดหายไปโดยไม่รู้ตัว!!

แต่ไม่ต้องตกใจและรีบไปแจ้งความกันล่ะ เพราะล่าสุดทางแคทดั๊มบ์ ได้รับการชี้แจงจากทางกรมการขนส่งทางบกว่าสามารถขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ โดยไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจแต่อย่างใด

ซึ่งแน่นอนว่าคุณขอที่ขนส่งพื้นที่ของรถนั้นได้เช่นกัน

 

รายละเอียดจากทางกรมการขนส่งทางบก

 

ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้..

ขั้นตอนแรก ตรวจสอบหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย

– สมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มจริง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

– หากไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจไปแสดง

 

แต่ถ้ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่ คุณจะไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้ ต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ด้วยเอกสารเหล่านี้

– สมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มจริงจากทางไฟแนนซ์

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ

– หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์

– หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ

 

และสุดท้ายคือ กรณีที่รถเป็นชื่อของนิติบุคคล ใช้หลักฐานดังนี้

– สมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มจริง

– หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

– หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล

 

การขอป้ายทะเบียน จะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

ซึ่งหลังจากดำเนินการเรียบร้อยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ

 

ระหว่างที่รอ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราว เวลาถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจไปก่อนได้ครับ

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งในจังหวัด หรือโทรสายด่วน 1584 ได้เลยครับ

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...