Xiaomi คิดทำรถยนต์ไฮเทค ออกมาขายจริงหรือ!?

เราได้เห็น Xiaomi บริษัทที่ทำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่มือถือ ของใช้ในบ้าน ไปจนถึงยานพาหนะ

แต่สำหรับ “รถยนต์” หลายคนอาจจะได้ข่าวว่าพวกเขากำลังจะทำรถยนต์ออกมาขายด้วย

เรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง!? แล้ว Xiaomi จะขายรถยนต์จริงเหรอ!? ติดตามสรุปได้เลยครับ..

 

 

สรุปข้อมูลน่าสนใจ Xiaomi คิดทำรถยนต์ไฮเทค ออกมาขายจริงหรือ!?

Xiaomi คิดทำรถยนต์ไฮเทค ออกมาขายจริงหรือ!? เราได้เห็น Xiaomi บริษัทที่ทำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่มือถือ ของใช้ในบ้าน ไปจนถึงยานพาหนะ แต่สำหรับ "รถยนต์" หลายคนอาจจะได้ข่าวว่าพวกเขากำลังจะทำรถยนต์ออกมาขายด้วยเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง!? แล้ว Xiaomi จะขายรถยนต์จริงเหรอ!? ติดตามสรุปได้เลยครับ..

Magcarzine.com ข่าวสารยานยนต์ ให้คุณรู้จริงก่อนใคร 發佈於 2020年5月27日 星期三

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...